Budsjett

 Samlet budsjett inkludert oppsparte midler, lønn og feriepenger: ca 500 000,-

Flybillett gjennom Star alliance  for oss fem med reiserute som beskrevet: 95 000,-

Dagsforbruk: 405 000 : 9 = 45 000 pr måned i snitt.

45 000 : 30 dager = 1500,- pr dag i snitt. 

Vi reiser lavbudsjett og er innstilt på å finne billige boalternativer, men vil også kunne unne oss et  litt bedre hotell i Asia, så sant økonomien tillater det. Vi regner med å leie bobil i California og i Australia.  På den måten reiser vi på en måte som vi liker godt, vi er jo glade campere,  vi kan lage vår egen mat og vi kan  forflytte oss enkelt. Budsjettet vil nok overskrides i USA og Australia, mens vi regner med å ta bruke noe mindre i deler av Asia, slik at tilsammen så går det i balanse. Men det blir jo spennende å se!